Combo số 3 ( 1 dao cán gỗ, 1 xúc đỏ, 1 móc thú 2 đầu)

350.000 

Combo số 3 ( 1 dao cán gỗ, 1 xúc đỏ, 1 móc thú 2 đầu)

350.000