Combo số 2 ( 1 dao kiwi, 1 xúc cơ bản,1 móc 2 đầu )

330.000 

Combo số 2 ( 1 dao kiwi, 1 xúc cơ bản,1 móc 2 đầu )

330.000