Combo 9: Bộ dụng cụ tỉa hoa cho Giáo viên Mầm non

800.000 

Bộ dụng cụ tỉa hoa dành cho Giáo viên Mầm non phù hợp nhất bao gổm:

  • 1 Dao bút 3 lưỡi
  • 1 Xoáy hoa
  • 1 Xúc tỉa hoa cơ bản
  • 2 Mẫu cá heo và thỏ inoc
  • Tặng 1 Dao chẻ cánh hoa
Combo 9: Bộ dụng cụ tỉa hoa cho Giáo viên Mầm non
Combo 9: Bộ dụng cụ tỉa hoa cho Giáo viên Mầm non

800.000 

Danh mục: