Danh mục tiêu biểu

sản phẩm hấp dẫn

Combo 7 bộ cao cấp 1 (1 xúc cao cấp + dao bút cao cấp +1 móc thú cao cấp )

Combo 7 bộ cao cấp 1 (1 xúc cao cấp + dao bút cao cấp +1 móc thú cao cấp )

800.000 

Combo 8 bộ cao cấp 2 (1 xúc cao cấp inox + dao cao cấp 3 lưỡi +1 móc thú + 1 xoáy hoa)

Combo 8 bộ cao cấp 2 đầy đủ 1 xúc cao cấp inox + dao cao cấp 3 lưỡi +1 móc thú + 1 xoáy hoa

850.000 

Dụng cụ tỉa hoa

Dao bút 3 lưỡi cao cấp

400.000 

Dao bút 3 lưỡi cao cấp

Dao bút 3 lưỡi dao cao cấp chất liệu inox

Danh mục:
400.000 

Dụng cụ tỉa hoa

Bộ xúc cơ bản

150.000 

Bộ xúc cơ bản

Bộ xúc cơ bản

Danh mục:
150.000 

Dụng cụ tỉa hoa

Dao cán gỗ cơ bản

150.000 

Dao cán gỗ cơ bản

Dao cán gỗ cơ bản có thể mài lại dễ dàng

Danh mục:
150.000 

Dụng cụ tỉa hoa

Dao kiwi cơ bản

45.000 

Dao kiwi cơ bản

Dao kiwi cơ bản

Danh mục:
45.000 

Dụng cụ tỉa hoa

Móc tỉa thú 2 đầu cao cấp

150.000 

Móc tỉa thú 2 đầu cao cấp

Móc tỉa thú 2 đầu cao cấp

Danh mục:
150.000 
100.000 

Xoáy hoa cao cấp inox 2 lưỡi dao

Xoáy hoa cao cấp inox 2 lưỡi dao

Danh mục:
100.000 

Combo số 6 (1 dao 3 lưỡi cc,1 bộ xúc cơ bản, 1 móc tỉa thú2 đầu, 1 xoáy hoa)

Combo số 6 (1 dao 3 lưỡi cc,1 bộ xúc cơ bản, 1 móc tỉa thú2 đầu, 1 xoáy hoa)

700.000 

Combo 5 ( 1 dao 3 lưỡi cc +1 bộ xúc cơ bản + 1 móc tỉa thú 2 đầu)

Combo 5 ( 1 dao 3 lưỡi cc +1 bộ xúc cơ bản + 1 móc tỉa thú 2 đầu)

600.000 

sản phẩm combo

SẢN PHẨM COMBO

TIẾT KIỆM
CHI PHÍ

Mua ngay!

Combo 9: Bộ dụng cụ tỉa hoa cho Giáo viên Mầm non

Bộ dụng cụ tỉa hoa dành cho Giáo viên Mầm non phù hợp nhất bao gổm:

  • 1 Dao bút 3 lưỡi
  • 1 Xoáy hoa
  • 1 Xúc tỉa hoa cơ bản
  • 2 Mẫu cá heo và thỏ inoc
  • Tặng 1 Dao chẻ cánh hoa
Danh mục:
800.000 

Combo 7 bộ cao cấp 1 (1 xúc cao cấp + dao bút cao cấp +1 móc thú cao cấp )

Combo 7 bộ cao cấp 1 (1 xúc cao cấp + dao bút cao cấp +1 móc thú cao cấp )

800.000 

Combo 8 bộ cao cấp 2 (1 xúc cao cấp inox + dao cao cấp 3 lưỡi +1 móc thú + 1 xoáy hoa)

Combo 8 bộ cao cấp 2 đầy đủ 1 xúc cao cấp inox + dao cao cấp 3 lưỡi +1 móc thú + 1 xoáy hoa

850.000 

Combo số 6 (1 dao 3 lưỡi cc,1 bộ xúc cơ bản, 1 móc tỉa thú2 đầu, 1 xoáy hoa)

Combo số 6 (1 dao 3 lưỡi cc,1 bộ xúc cơ bản, 1 móc tỉa thú2 đầu, 1 xoáy hoa)

700.000 

Combo 5 ( 1 dao 3 lưỡi cc +1 bộ xúc cơ bản + 1 móc tỉa thú 2 đầu)

Combo 5 ( 1 dao 3 lưỡi cc +1 bộ xúc cơ bản + 1 móc tỉa thú 2 đầu)

600.000 

Combo số 4( 1 dao cán gỗ, 1 xúc đỏ, 1 móc thú 2 đầu, 1 xoáy hoa )

420.000 

Combo số 3 ( 1 dao cán gỗ, 1 xúc đỏ, 1 móc thú 2 đầu)

350.000 

Combo số 2 ( 1 dao kiwi, 1 xúc cơ bản,1 móc 2 đầu )

330.000 

Combo bán chạy

SẢN PHẨM SẠCH

100% TỪ
THIÊN NHIÊN

mua ngay!

Sản phẩm bán chạy